FAQ

Studio fotoshoot – hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer u een fotoshoot in de studio boekt nemen wij contact met u op om de wensen door te spreken. Ik werk altijd met een visagist samen omdat dit er op de foto nu eenmaal veel beter uit ziet. Wanneer u met een eigen  professionele visagist wilt werken, is dit in bepaalde gevallen bespreekbaar. Neem hiervoor wel vooraf contact op.

Na de fotoshoot krijgt u de keuze uit een ruime selectie foto’s om daar één of meer, afhankelijk van het gekozen pakket, foto’s uit te kiezen. U ontvangt een of meer mooie prints en digitale versies met watermerk voor social media gebruik. Wilt u tevens een digitale versie in hoge resolutie dan is deze tegen meerprijs te krijgen. De digitaal geleverde foto’s zijn strikt bedoelt voor eigen gebruik. Verkoop of commercieel gebruik van de foto’s is niet toegestaan onder de gebruikte licentie.

Mocht u de foto’s toch commercieel willen gebruiken dan dient u bij de aanvraag aan te geven dat het om zakelijk gebruik gaat. Er gelden dan andere voorwaarden en tarieven. In het commerciële circuit vertegenwoordige foto’s een bepaalde waarde, ze worden door de opdrachtgever immers gebruikt om geld mee te verdienen.  Afhankelijk van gebruik (het geografische bereik, de omvang van de doelgroep, de gebruiksduur van de foto’s, waar de foto’s te zien zijn en de oplage) kan de prijs per foto verschillen.

TFP / TF

TFP staat voor “Time For Print”. Dit is een gebruikelijke constructie waar door alle betrokkenen bij een fotoshoot met gesloten beurs wordt gewerkt. Iedereen brengt zijn/haar expertise in en ontvangt daarvoor het recht een afgesproken hoeveelheid foto’s voor eigen promotie doeleinden te gebruiken.


Studio photo shoot – how does that work?

When you book a photo shoot in the studio, we will contact you to discuss the wishes. I always work with a make-up artist because it looks much better on the photo. If you want to work with your own professional make-up artist, this can be discussed in certain cases. Please contact us in advance.

After the photo shoot you get the choice from a large selection of photos to choose one or more, depending on the chosen package, photos. You receive one or more beautiful prints and digital versions with watermark for social media use. If you also want a digital version in high resolution, you can get it at extra cost. The digitally delivered photos are strictly meant for personal use. Sale or commercial use of the photos is not permitted under the license used.

If you still want to use the photos commercially, you must indicate that the application is business use. Different conditions and rates apply. In the commercial circuit, photos represent a certain value, because they are used by the client to earn money. Depending on usage (the geographical scope, the size of the target group, the duration of use of the photos, where the photos can be seen and the print run), the price per picture may differ.

TFP / TF

TFP stands for “Time For Print”. This is a common construction where everyone involved in a photo shoot with closed exhibition is being worked on. Everyone brings their expertise and receives the right to use an agreed amount of photos for their own promotional purposes.